به گزارش پارس نیوز، 

پیگیری‌ها در مورد جزییات حکم هنگامه شهیدی حکایت از آن دارد که نامبرده با داشتن ۵ عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و در نهایت به تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم شده است که تا بیست روز قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

گفتنی است؛ هنگامه شهیدی در یکی از عناوین اتهامی خود به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است که بر اساس این گزارش و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هنگامی که اتهامات فردی بیشتر از سه مورد باشد، یک و نیم برابر مجازات حداکثر، برای وی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در حکم صادر شده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی آمده است به استناد بند‌های پ، ح، ذ. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هنگامه شهیدی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم است.

گفتنی است؛ بر اساس پرونده ارسال شده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پرونده هنگامه شهیدی متشکل از ۵ عنوان اتهامی بوده است که بنا به تشخیص قاضی صلواتی یکی از عناوین اتهامی وی در عنوان دیگری مستتر بوده است.