به گزارش پارس نیوز، 

علی مرادی اظهار داشت: این معلم به علت اختلافات خانوادگی و طایفه ای در منطقه «حیط سرباز» به ضرب گلوله ۲ فرد مسلح کشته شد.

وی افزود: بر اساس اسناد و شواهد ضاربان از اقوام نزدیک مقتول بوده که به دلیل اختلاف در مساله ازدواج مقتول با یکی از اقوام شان وی را به قتل رساندند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس تحقیقات پلیس متهمان این قتل شناسایی و تحت پیگرد قرار دارند.