به گزارش پارس نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم اعطای حکم شهردار تهران که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس و چندتن از اعضای شورای شهر تهران و همچنین معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی در محل وزارت کشور برگزار شد، ضمن آرزوی موفقیت و توفیق برای شهردار جدید گفت: انتخاب ها، همیشه با فراز و فرودهایی مواجه است اما با انتخاب و حمایت اعضای شورای شهر تهران و طی فرایند قانونی که مستلزم این موضوع است، شهردار شهر تهران انتخاب شد.

وی افزود: از امروز به بعد شما در این جایگاه مهم قرار دارید، شهرداری شهری که ام القری اسلامی است و فضای شهر تهران، هم محیط و انسان هایی که در آن زندگی می کنند و هم فعالیتهایی که در آن جاری است، موجب شده که به عنوان یک موجود زنده تلقی شود، چراکه در حال پویندگی، رشد و بالندگی و پیشروندگی است و ما باید سعی کنیم که جهت این رشد و پویندگی را در جهت تعالی قرار دهیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ما به عنوان مسلمان که در کشور جمهوری اسلامی زندگی می کنیم حتما باید تلاش کنیم که همواره در جهت تعالی بخشی باشیم و این موضوع در شهرداری ها و شوراها نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: جنس کار بعضی حوزه ها مانند کار شهرداری ها سخت تر است. گرچه برخی کار شهرداری ها را صرفا فنی و کاربردی می ببینند اما این طور نیست و تنها بخشی از کار آنها فنی است و بخش عمده آن، اجتماعی، فرهنگی است و با انسان سروکار دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری حوزه ای بین بخشی است، افزود: همه باید کمک کنند تا شهرداری موفق شود و شهرداری هم برای موفقیت نیاز به هماهنگی و همراهی همه دستگاهها دارد. مدیریت شهرداری در عمل همانند وزارت کشور است. در وزارت کشور هم تمام کارها، کار جمعی است. امور هماهنگی نیز جز با تحمل، صبر، اقناع سازی محال است پیش برود.

وزیر کشور در لحظه اعطای حکم شهردار جدید تهران با توجه به امانت بودن مسؤولیت ها در نگاه الهی و جهان بینی توحیدی، خطاب به شهردار تهران گفت: آقای حناچی این حکم و مسؤولیت مترتب بر آن، امانتی است که در دست شما قرار می گیرد. ان شاالله که موفق باشید.