به گزارش پارس نیوز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییتر خود نوشت؛ امروز محمد کبیری به سمت معاون تعاون، میرهادی قره سید رومیانی به سمت معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها، داوود کرمی به سمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتی، شاکری به سمت سرپرست معاونت معاونت روابط کار و رضایی به سمت مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران منصوب شدند.

همچنین حسین کمالی، سید ضیاءالدین شجاعی برهان، محمد امین سازگارنژاد، سید حمید کلانتری و احمد مشیریان در چارچوب قانون به عنوان مشاوران وزیر منصوب شدند.

انتصابات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انتصابات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی