به گزارش پارس نیوز، 

«پنی اولیور» مادر ۵۴ ساله ای اهل ویتستابل، کنت انگلستان که فقط ۲۹ پوند بدهی به شرکت بیمه داشت، به دلیل کمر درد و مشکلاتی که داشت نمی توانست تمام وقت کار کند و به صورت نیمه وقت به سر کار می رفت. او به دلایل پزشکی ذکر شده چندین بار به پزشک مراجعه کرده و نسخه هایش را با بیمه اش گرفته بود. از طرف اداره بیمه نامه ای به دستش رسید که نشان می داد از آنجایی که نیمه وقت کار می کند برخی از داروها و خدمات پزشکی که دریافت کرده است مشمول هزینه می شوند و بدهی او با احتساب دیرکرد پرداخت حق بیمه ۱۲۰ پوند می باشد. این خبر برای او شوک بزرگی بود و او با نوشتن یک نامه به فرزندانش و مصرف همزمان همه داروهایش دست به خودکشی زد.