به گزارش پارس نیوز، 

زن جوانی در پاکستان پس از این که 4 ساعت متوالی مورد آزار چندین مرد قرار گرفت زمانی که به دلیل جراحت های وارد شده به بیمارستان انتقال داده شد در اتاق عمل مورد آزار پزشکان نیز قرار گرفت.

 

اذیت و آزار  زینب 35 ساله در حالی که بیهوش و در اتاق عمل بود توسط دوربین بیمارستان ضبط و مدیریت بیمارستان به اداره پلیس Police گزارش داد.

قربانی پس از این که در بیمارستان به هوش آمد گزارشی از سرنوشتش را به ماموران پلیس داد و اکنون پلیس پس از بازداشت پزشکان در حال پیگیری و بررسی برای شناسایی مردان شیطان صفت دیگر است.