به گزارش پارس نیوز، مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم پیروز حناچی به پایان رسیده است و هنوز خبری از صدور حکم شهردار جدید تهران نیست و این در حالی است که اعضای شورای شهر تهران همچنان امیدوارند که حکم حناچی صادر شود.

در همین رابطه یکی از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تا این لحظه حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران هنوز از سوی وزیر کشور امضا نشده است، اظهار کرد: در این زمینه شورای شهر تهران همچنان پیگیر است اما اتفاق جدیدی نیفتاده است.

وی تصریح کرد: 22 آبان شورای شهر تهران اقدام به انتخاب شهردار منتخب خود کرد که تا این لحظه هنوز خبری از صدور حکم شهردار جدید تهران نیست و اخبار حکایت از آن دارد که هنوز صلاحیت حناچی تأیید نشده است.

این در حالی است که پیش از نیز محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران از اعضای شورای شهر تهران درخواست کرده بود که در صورتی که حکم حناچی صادر نشده جلسه‌ای را برای این موضوع برگزار کنند و اعضای شورای شهر تهران بنادارند با توجه به این شرایط جلسه اضطراری را برگزار کنند.