به گزارش پارس نیوز، در این گزارش می‌توانید از فرآیند اخذ کارت معافیت جریمه مشمولان غایب مطلع شوید.

فرآیند اخذ کارت معافیت جریمه مشمولان غایب به شرح زیر است:

  1. پیش ثبت نام توسط دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)
  2. ارسال پیامک واریز وجه به مشمولان با سامانه ۱۱۰۰ از طریق سازمان
  3. ارائه مدارک تکمیل شده شامل تعهدنامه محضری مبنی بر صحت مدرک تحصیلی و فیش واریزی ظرف مدت‌ها روز به همان پلیس+ 10
  4. بررسی و تایید مدارک ارسال شده و ارجاع پرونده به معاونت وظیفه عمومی استان جهت تایید نهایی
  5. کنترل مدارک ارائه شده و تطبیق با ضوابط ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها
  6. مراجعه مشمول پس از دریافت پیامک تا ۵ روز به پلیس+۱۰ و دریافت میزان مبلغ، شماره حساب، شناسه واریز، ... و فرم تعهدنامه محضری
  7. ثبت مدارک تکمیل شده متقاضیان در سامانه وظیفه عمومی و ارسال سوابق از طریق همان دفتر پلیس+۱۰ به وظیفه عمومی محل سکونت
  8. معرفی به صدور کارت معافیت در رابطه با پرونده‌های دارای تاییدیه در سامانه
  9. صدور کارت هوشمند معافیت از خدمت وظیفه عمومی و ارسال آن به نشانی متقاضیان

فرآیند اخذ کارت معافیت جریمه مشمولان غایب + اینفوگرافی