به گزارش پارس نیوز، الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تذکری که چند ماه گذشته به خاطر پس گرفتن ساختمان‌های شهرداری از تشکل‌های مردم‌ نهاد به شهردار تهران داده بود، اظهار کرد: با این تذکر از شهرداری خواستم تا طی گزارشی وضعیت تمامی ساختمان‌هایی که در اختیار تشکل‌های مردم‌ نهاد بوده و هست را اعلام کند، اما تاکنون پاسخ این تذکر را دریافت نکرده‌ام.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه این تذکر فقط برای شهردار تهران بود، گفت: بخشی از تأخیر در پاسخ به این تذکر به خاطر شرایط ایجاد شده برای تغییر شهردار بود، اما در مجموع زمان پاسخگویی طولانی شده و چون مهلت اشتغال شهردار سابق تمام شده است، این هفته موضوع را از شهردار تهران پیگیری می‌کنم.

وی با بیان اینکه از شهرداری درخواست کردم که اعلام کند چه تعداد ساختمان در اختیار چه تعداد تشکل بوده و چند مورد آن پس گرفته شده است؟، تصریح کرد: در حال حاضر عدد مشخصی از ساختمان‌هایی که پس گرفته شده، ندارم.