به گزارش پارس نیوز، بازدید از کتاب فروشی ایرانیان یکی از برنامه‌های روز کتاب‌گردی بود. پشت شیشه این کتابفروشی نوشته شده «این مغازه واگذار می‌شود». 

به گفته محمود آموزگار - رییس اتحاد ناشران و کتابفروشان تهران - چهار سال است که  صاحب این کتاب فروشی، این برگه را به روی شیشه چسبانده است اما وقتی مشتری می‌آید، نمی‌فروشد و می‌گوید دلم نمی‌آید اینجا را بفروشم.
شهردار منطقه ۱۲ نیز برای جلوگیری از تعطیلی این کتاب فروشی قول داد که در معرفی این کتاب فروشی اقدام‌هایی انجام شود، به مرتب سازی و احیای این کتابفروشی پرداخته، و بخشی از کتاب‌ها توسط شهرداری خریده و به مراکز فرهنگی منطقه اهدا شود. هم‌چنین اطلس راهنمای کتابفروشی‌های منطقه تهیه شود.

سید اسماعیل شاداب‌نیا - صاحب کتاب فروشی - نیز گفت:  من ۸۲ سال دارم و از کودکی در کتابفروشی کار کردم، حدود ۷۰ یا ۷۵ سال است که کتاب فروشی می‌کنم و بیش از ۴۰ سال است که در اینجا هستم. رابطه من با تعدادی از اهل فرهنگ است؛ وگرنه امیدی نداریم.
سپس شهردار منطقه و احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران - نوشته برگه را به این مغازه واگذار نمی‌شود تغییر دادند و پای برگه را امضا کردند.