به گزارش پارس نیوز، 

الهام فخار‌ی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تصویب قانون منع بکارگیری باز‌نشستگان اظهار کرد: من تصویب این قانون را متمرکز بر شورا و شهرداری نمی‌بینم و  معتقدم که این قانون در همه دستگاه‌های مختلف اجرا شده و شاید فقط تمرکز خبری آن بر روی شهردار تهران بوده است.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این قانون شامل شهرداران می‌شود یا خیر؟، گفت: ما تابع قانون هستیم و مفسر قانون نیستیم و مفسر قانون مجلس شورای اسلامی است.

وی تصریح کرد: از گذشته یک قانون بنیادی تر در مورد بازنشستگی داشتیم که مشخص می‌کرد که چه افرادی با چه میزان سنوات،‌ سن و مدرک تحصیلی بازنشسته می‌شوند.

فخاری با تأکید بر اینکه این قانون برای همه مردم خوب است، گفت: به موجب اجرای این قانون بین یک کارمند عادی و یک مدیر ارشد که چهره‌ای رسانه‌ای است، عدالت برقرار شده است.