به گزارش پارس نیوز، 

یک نوجوان فرانسوی در وان حمام به علت استفاده از تلفن همراه دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست می دهد. زمانی که مادر این نوجوان وارد حمام می شود فرزند خود را که بر روی زمین افتاده بود، مشاهده می کند. به دنبال این اتفاق، مادر به سرعت با اورژانس تماس گرفته و وی به بیمارستان منتقل می شود.آنطور که در گزارش ها آمده، در لحظه حادثه شدت جریان برق منجر به حمله قلبی شده و تیم پزشکی نتوانستند جان وی را نجات دهند. خبرگزاری تلفن همراه در شارژ بوده است که نوجوان ۱۷ ساله بخت برگشته لحظه ای وسوسه می شود تا نگاهی به پیام های دریافتی بیاندازد، اما غافل از آنکه این آخرین پیام زندگی است که می خواند. انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.