به گزارش پارس نیوز، 

قاتل متهم بود که در عروسی یکی از بستگانش به دلیل درگیری بر سر رقص چوب، مقتول را با چاقو به قتل رسانده است.

درگیری منجر به جنایت در زمان اجرای «رقص محلی چوب بازی» میان مقتول و یکی دیگر از دعوت شدگان در مراسم عروسی آغاز شده و با دخالت اعضای خانواده و بستگان درگیری شدت پیدا می کند.

چندین نفر از طرفین درگیری نیز با چاقو مجروح شده اند و نهایتا مقتول به علت اصابت ضربه چاقو به سینه به قتل رسیده است.

گویا مقتول قصد گرفتن چوب دستی یکی از میهمانان را داشته که همین موضوع انگیزه آغاز درگیری ها شده است.

قاتل بعنوان آخرین دفاع مدعی شد که قتل کار وی نبوده و ضربه ای که وی زده به فرد دیگری برخورد کرده که قاضی در پاسخ گفت: قتل توسط شما و چاقویی که در دست شما بوده محرز است.

رییس شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران ختم جلسه دادگاه را جهت صدور رای اعلام کرد.