به گزارش پارس نیوز، 

 سرهنگ حمیدرضا رضایی اظهار کرد:در اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری خریداران دریچه های مسروقه آب، برق و مخابرات، تیم عملیات کلانتری برای شناسایی افرادی که دریچه های چدنی را از سارقان می خریدند، اقدام کردند که در این زمینه دو مالخر سابقه دار که عمدتا سارقان برای فروش اموال مسروقه به آن ها مراجعه می کردند، در منطقه خلازیر شناسایی شدند. وی افزود: پس از هماهنگی قضایی، ماموران وارد عمل شدند و دو متهم را در گاراژی دستگیر و ۲۵ دریچه چدنی را با ارزش تقریبی هر کدام ۸۰۰ هزار تومان کشف کردند.  این مقام انتظامی تصریح کرد: با توجه به این که اموال کشف شده مربوط به شرکت های مخابرات، آبفا و شهرداری تهران است، نمایندگان ادارات فوق با مراجعه به مراجع قضایی برای تشکیل پرونده اقدام کردند. سرقت این گونه اموال (دریچه های چدنی) بستر ساز سرقت هایی مانند سرقت کابل، تجهیزات مخابراتی و... می شود که مشکلاتی را همچون قطع برق و قطع خطوط مخابراتی در پی دارد. جانشین کلانتری اشاره کرد: با توجه به اهمیت موضوع سرقت دریچه و آسیب های جانی و مالی آن برای شهروندان ، از کلیه شهروندان درخواست داریم چنان چه در این خصوص موردی را مشاهده کردند،  سریعا موضوع را از طریق فوریت های پلیسی اطلاع دهند.