به گزارش پارس نیوز، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه که قرار است گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شود گفت: در جلسه هم اندیشی، اعضای شورا هر کدام در خصوص کاندیداهای مورد نظر خود صحبت کردند. همچنین در خصوص هجمه ای که روز گذشته ایجاد شده بود نیز صحبت شد.

وی در خصوص اینکه گفته می شود این دو گزینه از سوی مراجع ذیصلاح تأیید نشدند، اظهار داشت: در تاریخ جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود نداشته و کسی را قصاص قبل از جنایت نمی کنند. این کاندیداها هنوز انتخاب نشدند که بخواهند تأیید یا رد صلاحیت شوند.

هاشمی در خصوص اینکه آیا رأی گیری ابتدایی در جلسه هم اندیشی انجام شده است گفت: هیچ رأی گیری اولیه انجام نشده و این رأی گیری واقعی واقعی است.