به گزارش پارس نیوز، 

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در توییتر نوشت: بعد از مدتها در جلسه امشب دولت تصویب شد: زنان ایرانی دارای همسر خارجی میتوانند برای فرزندان زیر هیجده سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند.