به گزارش پارس نیوز، جبرئیل برادری ضمن اشاره به  اجرای بیش از صد در صد پروژه های آبیاری تحت فشار اظهار داشت: برنامه ابلاغی پروژه های آبیاری تحت فشار شهرستان تهران ۳۲۰ هکتار بوده که مجموعاً در سطح ۳۳۵ هکتار اجرا شده است.

وی ادامه داد:  ۲۸۵ هکتار از این پروژه ها بصورت خود اجرایی و ۵۰ هکتار از محل اعتبارات دولتی می باشد. سطح آبیاری تحت فشار اجرا شده شهرستان شامل ۲۷۷ هکتار زراعی و ۵۸ هکتار باغی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران به استفاده از روش های  نوین آبیاری تاکید کرد و صرفه جویی در مصرف آب و ذخیره بهینه آب، کاهش مصرف نهاده های کشاورزی، افزایش عملکرد، کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز، حفظ خاک و پوشش گیاهی، افزایش بهره وری آب، توجیه اقتصادی تولید و یکنواختی آبیاری را از مزایای استفاده از این روش ها عنوان نمود.

برادری تصریح کرد: با اجرای سیستم های نوین آبیاری زمینه اشتغال بیش از ۵۰ نفر فراهم گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران همچنین افزود:  همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی ترویجی و ترغیب و تشویق بهره برداران جهت استفاده از سیستم های تحت فشار، اجرا و نظارت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خطوط لوله انتقال آب کشاورزی بطول ۱۰ کیلومتر و نقشه برداری و مطالعه شامل طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و برآورد طرح های خطوط لوله انتقال آب، بندهای انحرافی و قنوات از سایر فعالیت های واحد فنی و زیربنایی شهرستان تهران است.