به گزارش پارس نیوز، 

مهدی ابراهیمی درمورد بخشودگی شرکت در کلاس های آموزشی بدو ورود و هزینه‌های آن، اظهار کرد: مصوبه ای در قالب بخشنامه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی ابلاغ شده است که بر اساس آن دو دسته از تاکسیرانان از پرداخت هزینه کلاس های آموزشی بدو ورود معاف می شوند.

وی افزود: دسته اول، افرادی هستند که دارای پروانه هوشمند بوده ولی به هر علت، بیش از ۶ ماه از اعتبار پروانه آن ها گذشته و منقضی شده است، این افراد نیازی به حضور در کلاس ها نداشته و از پرداخت هزینه ۳۰۰ هزارتومانی آن نیز معاف می شوند.

معاون فنی و بهره برداری سازمان ادامه داد: گروه دوم مالکان تاکسی ها هستند که به هر علت تاکنون موفق به اخذ پروانه هوشمند نشده اند. براساس این بخشنامه این گروه ملزم به شرکت در کلاس ها هستند اما از پرداخت هزینه آن معاف می شوند.

 لازم به ذکر است این بخشنامه صرفا از تاریخ ۱۲ تا ۳۰ آبان معتبر بوده و این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.