به گزارش پارس نیوز، علی مبشری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: یک دستگاه تانکر سوخت رسانی در حومه شهرستان شیراز توسط مامورین انتظامی متوقف و در بازرسی مقدار ۳۱ هزار لیتر گازوئیل به ظن قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به رسیدگی شعبه دهم تعزیرات حکومتی به این پرونده، افزود: راننده خودرو در بازجویی های اولیه در شعبه ادعا کرد که این محموله را برای مصارف کشاورزی و قانونی حمل می کرده اما با استعلامات انجام شده از شرکت پخش فرآورده های نفتی خلاف این ادعا اثبات و تخلف راننده محرز شد.

مبشری تصریح کرد: نهایتا شعبه رسیدگی کننده رای به ضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت و پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت صادر کرد.