به گزارش پارس نیوز، کاوه علی اکبری رئیس سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مهم ترین مشکلات ساکنان در سکونتگاه‌های غیررسمی نداشتن سند مالکیت است، اظهار کرد: کسانی که سند مالکیت ندارند، نمی‌توانند از سیاست‌های تشویقی نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در بحث سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده کن و فرحزاد اقداماتی انجام شده است، گفت: اجرای برنامه‌های نوسازی در تمام سکونتگاه‌های غیررسمی سطح شهر در سال جاری در دستور کار است، بر همین اساس این اقدامات در محدوده خاک سفید، شمیران نو، حصارک، اسلام آباد و غیره اجرا می‌شود.

علی اکبری از اجرای اقدامات لازم برای رفع مشکل مالکیت خبر داد و گفت: قانون احیا در سال 89 به تصویب مجلس رسید، براساس این قانون هیات سه نفره‌ای با حضور نماینده ثبت اسناد، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان و قاضی از سمت دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مشکل سند مالکیت دارند، تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری تهران تصریح کرد: از سال 89 پیگیر تشکیل هیات‌های رسیدگی به پرونده‌های مشکل مالکیت هستیم، اما با وجود تشکیل این هیات‌ها، شاهد اقدامات کارآمدی در این خصوص نبودیم، چراکه رسیدگی به پرونده‌ها به کندی صورت می‌گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: دفاتر نوسازی در سطح محله متناسب با نوع مسئله مالکیت پیگیر موضوع هستند.