به گزارش پارس نیوز، حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دیدار روز یکشنبه خود به همراه چندتن از اعضای شورای شهر تهران با عباس آخوندی وزیر مستعفی دولت در خانه وارطان در خیابان طالقانی، اظهار کرد: نگاه آخوندی به شهرداری، نگاهی به عنوان یک سازمان اجتماعی است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه از دیدگاه آخوندی راهبرد حل مشکلات شهر، مشارکت مردمی است، تصریح کرد: دیدگاه‌های آخوندی در حوزه مدیریت شهری مدرن و نوین است.

وی با بیان اینکه بافت فرسوده از جمله مشکلات اساسی شهر تهران است، تصریح کرد: از دیدگاه آخوندی تنها راه احیای بافت فرسوده، مشارکت مردم در بازآفرینی آن است و همچنین شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت و تجربه دارند باید سرمایه‌گذاری کنند و دولت نقش زیادی در این زمینه ندارد و باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

خلیل آبادی در خصوص راه حل آخوندی برای حل معضل ترافیک تهران گفت: دیدگاه آخوندی و چند گزینه دیگر شهرداری تهران که با آن‌ها دیدار داشتیم در مورد ترافیک تهران، یکسان است و به اعتقاد آن‌ها باید حمل و نقل عمومی توسعه یابد.