به گزارش پارس نیوز، 

محمد شریعتمداری در نشست خبری عصر دوشنبه با خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی جامعه باید شرایطی را فراهم کنیم که کمترین آسیب به مردم وارد شود.

وی افزود:  تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که  کشورهایی که دارای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هستند در شرایط خاص کمتر آسیب می بینند اما ما باید نگاه نویی را در این زمینه داشته باشیم چرا که قوانین نظام رفاهی ما مربوط به سالهای قبل است.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به اینکه در عمل اتفاقی که باید بیافتد، رخ نمی دهد. به همین دلیل سیاستگذاری ما دچار مشکلات عمده ای است.

وی با اشاره به اینکه با نظام چندلایه تامین اجتماعی مدت زیادی است که عنوان می‌شود صندوق ها یکپارچه نیستند، گفت: ما باید به سمت تجمیع توانایی ها پیش رویم.

شریعتمداری گفت: در حال حاضر کودکان کار یک متولی ندارد و چندین نهاد مسئول این کار هستند. در مجموع هیچ کدام مسئول نیستند. به همین دلیل باید به سمت اصلاح ساختاری و تجمیع توانایی ها گام برداریم.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به اینکه اصحاب رسانه چشم بیدار ما هستند گفت: مردم در تشخیص نقاط ضعف هشیار هستند و می توانند همراه با رسانه ها در این مسیر به  ما کمک کنند.

شریعتمداری افزود: اصحاب رسانه باید علاوه بر مسائل خرد به مسائل کلان نیز توجه داشته باشند و این ارتباط دو سویه حفظ شده و ضابطه مند باشد.

وی از تشکیل جلسات مختلف با شرکای اجتماعی خبر داد و گفت: در این نشست مشخص شد که شورای عالی رفاه مدتی است تشکیل نشده و قرار شد به زودی این شورا تشکیل شود و از سوی دیگر هیئت امنای تامین اجتماعی نیز مدتی است که جلساتشان تشکیل نشده و قصد داریم این جلسات را برگزار کنیم.

به گفته شریعتمداری تعیین خط مشی و سیاست گذاری کلی در تامین اجتماعی با در نظر گرفتن سه جانبه گرایی با شرکای اجتماعی و دولت از جمله اهدافی است که آن را دنبال خواهیم کرد و سعی می کنیم از طریق مبانبرها مشکلات را برطرف کنیم.

شریعتمداری گفت: امید در جامعه ایران اشاره کرد و گفت: درست این که با کاهش امید اجتماعی در سطوح مختلف مواجهیم و قابل انکار نیست اما نقاط امیدی هم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق برخی نظرسنجی ها عرق ملی در روزهای اخیر ۲۰ درصد افزایش یافته است افزود: جلب مشارکت های مردمی یکی از اقداماتی است که باید در جهت رفع آسیب های اجتماعی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: در این میان پذیرش کمک مردم از مردم بالاتر از کمک مردم از دولت است.

شریعتمداری گفت:  درست این که با کاهش امید اجتماعی در سطوح مختلف مواجهیم و قابل انکار نیست اما نقاط امیدی هم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق برخی نظرسنجی ها عرق ملی در روزهای اخیر ۲۰درصد افزایش یافته است افزود: جلب مشارکت های مردمی یکی از اقداماتی که باید در جهت رفع آسیب های اجتماعی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: در این میان پذیرش کمک مردم از مردم بالاتر از کمک مردم از دولت است.