به گزارش پارس نیوز، منصور آتشی مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص هزینه سفر بیمار اظهار کرد: در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان به طور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه) واحراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد، مشروط بر اینکه امکان معالجه بیمار حسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام، نحوه آن به تأیید شورای پزشکی سازمان رسیده باشد.

آتشی مشمولان کمک هزینه سفر را تمامی بیمه شدگان اجباری، رانندگان برون و درون شهری، قالیبافان، کارگران ساختمانی، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی وبیمه شدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه از آن جا که صرفـا بیمه شدگان مزدبگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد هستند، گفت: بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه صرفا به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند، قابل پرداخت است.

آتشی به میزان پرداخت کمک هزینه سفر اشاره کرد و گفت: مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نقلیه و به میزان بهای بلیط با نرخ مصوب (در مورد هواپیما، قطار و اتوبوس و کشتی) و نرخ مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح (در مورد سواری) قابل پرداخت خواهد بود، در صورتی که امکان اعزام بیمار به طور نشسته مقدور نباشد، لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیط مورد نیاز جهت مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای پزشکی تعیین خواهد شد.

آتشی تصریح کرد: بدیهی است در صورت نیاز بیمار به همراه مراتب نیز توسط شورای مذکور اعلام می‌شود که در این قبیل موارد مبلغ هزینه سفر بابت همراه بیمار نیز قابل پرداخت خواهد بود.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص هزینه اقامت بیمار و همراه گفت: هرگاه درمان بیمار اعزامی به طور سرپائی انجام پذیرد معادل صد در صد غرامت دستمزد متعلقه به بیمار بابت هزینه اقامت و در صورت داشتن همراه معادل ۵۰ % متوسط حقوق یا دستمزد روزانه بیمه شده بابت همراه به وی پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، هزینه اقامت بیمار حاصلضرب تعداد روز‌های سرپائی در غرامت دستمزد متعلقه روزانه است و هزینه اقامت همراه از طریق ۵۰% ،تعداد روز‌های اقامت سرپائی، متوسط دستمزد روزانه بیمه شده محاسبه می‌شود.

وی درباره نحوه پرداخت هزینه‌ها گفت: در صورتی که بیمار، متقاضی دریافت هزینه‌های مذکور به طور یکجا باشد، پس از رفت و برگشت هزینه‌های مذکور را از شعبه اعزام کننده دریافت خواهد کرد و در صورت نیاز به دریافت آن در دو مرحله، هزینه سفر برگشت و اقامت (در صورت استحقاق) را می‌تواند از شعبه مقصد دریافت کند.