به گزارش پارس نیوز، علی اعطا در حاشیه جلسه هم اندیشی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز هر کدام از اعضا پنج نفر را به عنوان گزینه های شهرداری معرفی کردند، گفت: میان اسامی اعلام شده مشترکات زیادی وجود داشت که ۳۰ نفر به عنوان لیست ابتدایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: بر اساس زمانبندی تعیین شده ۱۲ آبان ماه از میان این ۳۰ نفر رأی گیری مخفی شده و پنج گزینه انتخاب می شوند. در روز ۱۹ آبان این پنج نفر برنامه های اجرایی خود را بر اساس کلیات برنامه سوم ارائه خواهند داد.

اعطا افزود: در جلسه روز ۲۰ آبان صبح و بعدازظهر جلسه ای برگزار خواهد شد که هر کدام یک ساعت وقت دارند برنامه های خود را ارائه کنند و در نهایت ۲۲ آبان گزینه نهایی مشخص می شود.

وی تأکید کرد: لیست ۳۰ نفره ابتدایی، پیشنهادات اولیه اعضای شوراست و امکان دارد فرآیند انتخاب کوتاه تر شود.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این پرسش که معیار انتخاب این ۳۰ گزینه چه بوده است، گفت: همان معیارهای ۱۶ گانه ابتدایی معیار انتخاب این گزینه ها بوده اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه چرا امکان ارسال رزومه هایی خارج از گزینه های حزبی و سیاسی وجود ندارد، گفت: در طی این مدت تماس های متعددی با اعضا در این رابطه گرفته شده، افراد رزومه و برنامه های خود را ارسال کرده اند و چنین نبوده که اعضا به گزینه های دیگر دسترسی نداشته باشند اما اعضای شورا در نهایت پنج نفر انتخابی خود را معرفی کرده اند.

اعطا تاکید کرد: راه های ارتباطی مسدود نبوده است.