به گزارش پارس نیوز، 

وقتی با او درباره اتهامش می پرسم، دست هایش می لرزد، چشمانش پر از اشک می شود.

 او به خاطر بدهی ۲۰ میلیونی به زندان افتاده. بدهی که هیچ ربطی به او نداشته و مجبور است تا زمانی که این بدهی صاف شود توی زندان بماند. مریم برادرش را مقصر همه اتفاقاتی می داند که چند ماه و حتی سالی است که دامن او را گرفته است. از او می خواهم درباره خودش بگوید.

۱۵ ساله بودم که با جوانی به نام محمد ازدواج کردم. او با رانندگی خرج زندگی را در می آورد. چند سال بعد از ازدواج به خاطر بچه دار نشدن پیش دکترهای مختلف رفتم. می گفتند من مشکل دارم. شوهرم عاشق بچه بود. همیشه مرا به خاطر اینکه بچه دار نمی شدم تحقیر می کرد. به من لقب اجاق کور داده بود. بعد از مدتی به سرش زد زن دیگری بگیرد تا اقلا از او بچه دار شود. چاره ای نداشتم، سرکوفت خانواده شوهر و نگاه های سرد شوهرم را نمی توانستم تحمل کنم. کار به جایی رسید که قبول کردم خودم برایش به خواستگاری هوویم بروم.

مدتی با هوویم در یک خانه زندگی کردم. وقتی دیدیم نمی توانیم سازش داشته باشیم، شوهرم برایش خانه دیگری اجاره کرد و مستقل شد. شوهرم و هوویم صاحب سه پسر شدند. تحمل سرو صداهای بچه هایش و تنهایی های خودم را نداشتم. بعد از اینکه ۲۰ سال از ازدواج مان گذشت، باردار شدم. خدا دختری به ما داد و اسمش را رویا گذاشتم.

زندگی من و محمد با آمدن رویا، رنگ دیگری گرفت اما از بخت سیاهم، وقتی دخترم یک سال و نیمه بود، شوهرم از دنیا رفت. هوویم و بچه هایش خانه را فروختند و ۳۰ میلیون به من و دخترم ارثیه رسید. با آن پول و پس اندازی که داشتم و با وام خانه ای ۵۰ متری در صالح آباد حوالی بهشت زهراخریدم.

چطور سر از اینجا درآوردی؟

یکی از برادرانم که معتاد هم هست مثلا برای سرپرستی از ما به خانه مان آمد. آزارش به ما نمی رسید. نمی دانستم کجا می رود و چه می کند. یک روز که خانه بودم مردی زنگ را زد و گفت که از برادرم ۲۰ میلیون طلبکار است. بدنم یخ کرد که چرا او این پول را گرفته. شب که برادرم خانه آمد از او پرسیدم چرا ۲۰ میلیون قرض گرفته است. او جواب درست و حسابی به من نداد. آمدن طلبکار به در خانه مرا بیشتر از پیش نگران می کرد. دوست نداشتم جلوی در و همسایه کسی سر و صدا کند و آبروی مان را ببرد. روز بعد دیگر از برادر خبری نشد. وسایلش را برداشت و رفت.

چند روز بعد سرو کله طلبکار پیدا شد. چیزی که فکرش را می کردم، اتفاق افتاد. هر روز می آمد و چند ساعتی جلوی خانه ام کشیک می داد. داد و فریاد می زد که پول مرا بدهید و... یک روز دیدم از دادسرا برایم نامه آمده و احضار شده ام به بازپرسی. وقتی پیش قاضی رفتم دیدم که سند خانه ام لای پرونده است به اضافه برگه ای که با امضای من جعل شده بود که در ازای دریافت قرض اگر نتوانستم پول را بدهم خانه ام به فروش برود و بدهی طلبکار پرداخت شود. دنیا دور سرم چرخید. برادرم در حق من و دخترم نامردی کرده بود.

چرا بعد از مرگ شوهرت ازدواج نکردی؟

قبل از فرار برادرم، دوستش سیاوش که به خانه ام رفت و آمد داشت و کارمند بود، از من خواستگاری کرد. صیغه ۹۹ ساله خواندیم، بعد از ازدواج فهمیدم زن و دو دختر دارد که در کاشمر زندگی می کنند. سیاوش به خاطر جعل اسناد، دستگیر و زندانی شد و کارش را از دست داد. ما هشت سال با هم زندگی کردیم اما بچه دار نشدیم. وقتی زندانی شد دیگر خبری از او نداشتم.

چرا خانه را نمی فروشی تا از زندان خلاص شوی؟

این خانه تنها سرمایه من و دخترم است. اگر اتفاقی برایم بیفتد دخترم باید چه کند؟ این خانه تنها پشتوانه اوست. حاضرم تاآخر عمر زندان بمانم ولی آپارتمان ۵۰ متری ام برای بدهی که متعلق به من نیست، فروخته نشود.

دخترت چندساله است؟ کجاست؟

۱۴ ساله شده و بعد از زندانی شدنم، او را به اراک پیش پدرم فرستادم اما سه هفته پیش، پدرم به خاطر تصادف فوت کرد و حالا بچه ام آواره است و هر روز پیش یکی از فامیل هاست. البته ۵۰ درصد دیه به ما تعلق می گیرد.

از برادرت هم خبری داری؟

نه، حتی نمی دانم مرده یا زنده است. همین طور مرا به بدبختی انداخت و رفت.

صحبت دیگری نداری؟

وقتی اسم اتهام من که کلاهبرداری است به گوش کسی می رسد، فکر می کند با یک دزد بی رحم طرف است اما می خواهم به مردم بگویید همه کلاهبرداران دزد نیستند و یک وقت با یک چک هم ممکن است چنین اتهامی به آدم بزنند. وقتی بدبیاری ببارد، دیگر از هر طرف، مثل سیل آدم را خفه می کند.

برادر نامردم مرا گرفتار کرده است و از او خبری نیست. می خواهم دخترم زیر سایه خودم باشد. هر وقت زنگ می زنم، گریه می کند. زن بابایم اذیتش می کند، زن دایی ها به چشم نان خور اضافه نگاهش می کنند. برای تربیتش هم نگرانم و می ترسم با این آوارگی، مسائل دیگری برای خودش و من ایجاد شود. مریم تنها کسی است که به او زنگ می زنم و با من صحبت می کند. بقیه بهانه هایی برای فرار از صحبت با من دارند. وقتی زنگ می زنم خیلی دلم می گیرد.