به گزارش پارس نیوز، 

دامپزشکان می گویند برای جراحی این حیوان که دچار درد زیادی شده بود 20 دقیقه وقت گذاشتند.دامپزشکان با استفاده از اشعه ایکس محل دقیق توپ را یافته و شکم مار را شکافتند. دکتر«باکل من» در این باره گفت:«هنگام جراحی باید تنفس مار را چک می کردیم تا دچار خفگی نشود اما خوشبختانه جراحی با موفقیت به پایان رسید و مار از شر توپ راحت شد.»