به گزارش پارس نیوز، سیدمهدی قاسمی، مدیر عامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد افرادی که جزو بیماران خاص تحت پوشش سازمان بازنشستگی هستند 641 نفر هستند و تاکنون سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به هر کدام از این عزیزان مبلغ دو میلیون ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌کرد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه بالای داروهای بیماران خاص مبلغ یک میلیون ریال به کمک هزینه این عزیزان اضافه شد.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی ادامه داد: به آن دسته از بازنشستگانی که کمک هزینه پرستاری دریافت می‌کنند نیز مبلغ یک میلیون ریال اضافه شد تا این عزیزان را بتوانیم در پرداخت هزینه‌های درمان بیماری‌ها و پرستاری بیش از گذشته یاری کنیم.

وی همچنین از دیگر مصوبات جلسه هیئت مدیره سازمان خبر داد و افزود: مبلغ یک میلیون ریال نیز به سقف دریافتی بازنشستگان دارای معلولیت اضافه شد تا این عزیزان نیز بتوانند در شرایط اقتصادی کنونی بخشی از مشکلات خود را حل کنند.

قاسمی بیان کرد: هیئت مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری تهران همواره برای ارتقای سطح معیشت و زندگی بازنشستگان شهرداری تهران تلاش کرده، بر این اساس در آخرین مصوبه هیئت مدیره سازمان مقرر شد یارانه مسکن هر خانوار بازنشسته شهرداری تهران نیز مبلغ پانصد هزار ریال افزایش پیدا کند و مبالغ افزایش یافته درفیش حقوقی آبان بازنشستگان گرانقدر شهرداری تهران اعمال خواهد شد.