به گزارش پارس نیوز، مرتضی طلایی در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص خبرهای منتشره مبنی بر ورود آخوندی وزیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری تهران، گفت: به نظر بنده این موضوع نه به مصلحت آقای آخوندی است و نه در این شرایط به نفع شهر و شهروندان است.

عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: علت این اظهارنظر روشن است، سوابق و عملکرد مدیریت اخیر آخوندی در وزارتخانه موفق نبوده و جدا از حاشیه‌هایی که مطرح شده است هیچ خروجی از وزارت راه نداشته‌ است.

وی با بیان اینکه با یک نگاه کارشناسی شاخص عملکرد قابل اندازه‌گیری است،‌گفت: در دوره پنج ساله وی هیچ اتفاقی در وزارتخانه رخ نداده است. یکی از نمونه‌ها مسکن اجتماعی است که جزو ایده‌های آخوندی بود که فقط در مورد آن صحبت شد و هیچ کاری صورت نگرفت. 

طلایی گفت: همچنین طرح بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده از دیگر ایده‌های آخوندی بود که فقط آن را در صدا و سیما مطرح کرد و بزرگنمایی‌هایی صورت گرفت ولی هیچ کاری انجام نشد. 

عضو سابق شورای شهر تهران، گفت: آخوندی در دوره مدیریت قالیباف ،در وزارت راه بود و هیچ تعاملی با شهرداری  نداشت. به طور طبیعی بسیاری از طرح‌ها مشترک بین شهرداری و وزارتخانه بود که وی از کنار آنها بی‌تفاوت گذشت.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به فهرست ضعف‌ها بپردازیم موارد زیاد است. به اعتقاد بنده آخوندی در شهرداری نمی‌تواند کاری انجام دهد و حضورش یعنی توقف اداره شهر.