به گزارش پارس نیوز، 

«جان وادل» برای پیدا کردن طلا به صحرای آریزونا رفته بود که ناگهان دچار حادثه شد.

«جان» در این باره گفت:«ناگهان به یک معدن سقوط کردم و پاهایم نیز شکسته بود. مدت دو روز بدون آب و غذا بودم در اطرافم چند مار وجود داشت که برای نجات جان خود با مارها مبارزه کردم و تصمیم گرفتم سه مار را بکشم قبل از آنکه آنها من را بکشند.»

سخنگوی آتش نشانی در پی این حادثه بیان کرد که دوست این مرد که از بازنگشتن وی نگران شده بود از آنها درخواست کمک کرده و در نهایت پس از جست و جوهای گسترده این مرد را یافته و با استفاده از تجهیزات از معدن نجاتش داده اند.