به گزارش پارس نیوز، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با نحوه خدمت سربازی دانش آموختگان برتر و دانش آموختگان برتر فناور اظهار کرد: گروهی از مشمولان وظیفه تحت عنوان نخبه و استعداد برتر خدمت سربازی خود را با انجام پروژه تحقیقاتی انجام می‌دادند که در حال حاظر اسم این افراد به عنوان دانش آموختگان برتر و دانش آموختگان برتر فناور تغییر کرده است و از اصطلاح نخبه و استعداد برتر استفاده نمی‌شود.

وی افزود: این افراد از سوی بنیاد ملی نخبگان و از بین افراد واجد شرایط در یک فرآیند علمی انتخاب و به مرکز امور نخبگان در دانشگاه عالی دفاع ملی نیرو‌های مسلح معرفی می‌شوند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: این اصطلاح غلط است که این افراد به جای خدمت سربازی، پروژه تحقیقاتی انجام می‌دهند بلکه این افراد سرباز‌ی خود را به شیوه جدید انجام می‌دهند.

سردار کمالی افزود: این افراد می‌توانند پروژه تحقیقاتی را در نیرو‌های مسلح یا یکی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی بعضی از شرکت‌های دانش بنیان انجام دهند که متولی امور اجرایی نخبگان دانشگاه مذکور است.

وی بیان کرد: پس انجام تحقیقات، موضوع در کمیته ارزشیابی بررسی و در صورت کفایت مجوز پایان خدمت صادر می‌شود و در زمان‌های تعیین شده این افراد برای طی دوره آموزش نظامی اعزام و سپس کارت پایان خدمت آن‌ها صادر می‌شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: افراد مذکور برای اطلاع از ضوابط سرباز دانش آموخته برتر ویا سرباز دانش آموخته فناور باید به سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه کنند برای پاسخگویی به سوالات حین انجام پروژه تحقیقاتی باید به دانشگاه دفاع ملی نیرو‌های مسلح ارتباط بر قرار کنند.