به گزارش پارس نیوز، 

حمید صرامی امروز در مراسم افتتاح مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی معتادان به مواد مخدر در مشهد افزود: سال 2006 انواع روانگردان‌ها 166 نوع بودند که این تعداد در سال 2016 به بیش از 803 نوع افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: روند فزاینده عرضه مواد مخدر در کشور افغانستان طی 10 سال اخیر و تولید سالانه 10 هزار و 500 تن مواد مخدر در این کشور برای همسایگانش از جمله ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. گرایش نوجوانان و نوجوانان به مواد مخدر، زنانه‌شدن اعتیاد و گرایش افراد تحصیلکرده و شاغل به این مواد از چالش‌های کنونی حوزه مقابله با مواد مخدر است.

صرامی افزود: شواهد نشان می‌دهد جهان در سال 2025 با افزایش فزاینده مواد مخدر مواجه خواهد شد و برای کنترل و مقابله با این شرایط نهادینه شدن برنامه های پیشگیری ضروری است.

وی کاهش 25 درصدی اعتیاد در کشور را یکی از چشم‌اندازهای ایران در پایان برنامه ششم توسعه عنوان کرد و اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف باید هر سال پنج درصد میزان مصرف مواد مخدر در کشور کاهش یابد که این امر نیازمند نقشه‌راه استانی است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد میانگین مصرف مواد مخدر در استان خراسان رضوی از میانگین کشوری کمتر است.

رئیس اداره پیشگیری و آسیب مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت نیز در این مراسم گفت: به دنبال اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته تعداد معتادان تزریقی از 68 به 40 درصد کاهش یافته است.

سید ابراهیم قدوسی افزود: هم اکنون 105 مرکز گذری DIC برای کاهش آسیب مواد مخدر در کشور فعال است. 170 تیم سیار در کشور نیز ارائه خدمات بهداشتی به معتادان پرخطر را بر عهده دارند.

وی تعداد مراکز گذری فعال در استان خراسان رضوی را 6 مرکز عنوان کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از سه مرکز اجرای طرح آزمایشی 'موبایل‌وند' ویژه خدمات‌رسانی سیار به معتادان پرخطر در کشور است.