به گزارش پارس نیوز، 

جک سیرلز» پسربچه ۱۰ ساله ای است که ضربان قلبش تا ۳۰۱ ضربه در دقیقه بالا رفته بود، در حدی که حرکات قلبش از قفسه سینه اش مشهود بود. احتمالا این تعداد ضربان بالاترین مقداری است که تاکنون ثبت شده است. پزشک معالج او می گوید قلب این پسر دچار نوعی پرکاری حاد شده بود که تحت عمل جراحی قرار گرفت و او اکنون می تواند به زندگی خود ادامه داده و دوباره فوتبال بازی کند. مادرش می گوید وقتی او را نزد دکتر بردم باور نمی کردند که او با این مقدار ضربان قلبی توانسته روی پاهای خودش تا بیمارستان بیاید.