به گزارش پارس نیوز، 

گزارش مأموران پلیس نشان می دهد که اعضای خانواده ادعا کرده اند که با وجود این تمساح به هیچ وجه امکان خروج از خانه را ندارند و بشدت وحشت کرده اند. پس از این تماس، مأموران وارد عمل شده و با کمک کارکنان حیات وحش منطقه تمساح را زنده گیری کرده و به زیستگاهش بازگرداندند.