به گزارش پارس نیوز، 

بنا بر اطلاعات وزارت محیط زیست، این پناهگاه هیچگونه دوربین امنیتی نداشته و سارقان براحتی وارد و پس از دزدی خارج شده اند.بنا بر گزارش های رسیده، این تخم ها در بازار قاچاقچیان قیمت بسیار بالایی دارد.