به گزارش پارس نیوز، 

خیلی از افراد سالمند و کودک  در مساله عبور و مرور هیچ تقصیری متوجه آنان نیست و به خاطر شرایط جسمی نمی توانند واکنش به موقعی در مقابل تردد غیرمجاز وسایل نقلیه از خود نشان دهند و متحمل خسارت جانی و روحی می شوند.

اما در یک فیلم منتشر شده در فضای مجازی بسیاری از رانندگان با نگه داشتن خودرو به زن سالمند اجازه عبور از خیابان را می دهند اما برخی از اتومبیل های دیگر بی توجه به پیرزن  راه عبور را  مسدود می کنند. یک موتور سوار جوان با نگه داشتن خودروها و اجبار آنها به رعایت قانون تردد، زن سالمند را از خیابان عبور می دهد و تردد امنی را برای او رقم می زند.