به گزارش پارس نیوز، 

مردی در تنسی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد.

پلیس، جیمز ریکی ۵۶ ساله همسر خود را به قتل رسانده و بعد برای از بین بردن جسد، اعضای بدن او را تکه تکه و به عنوان هدیه بین همسایه ها پخش کرد.

پسر این خانواده که شب حادثه در خانه حضور داشته و شاهد این اعمال وحشیانه پدرش بوده با تماس با اداره پلیس پدرش را لو داد.

زمانی که ماموران به خانه آن ها آمدند متوجه رفتار های مشکوک جیمز شدند که قصد دارد با لاپوشانی کردن ماجرای خون های روی سرامیک خانه ، پلیس را گمراه کند.

طبق تحقیق پلیس، جیمز ریکی که مهندس برق و الکترونیک بوده و هیچ سابقه کیفری نداشته است به دلیل این که همسرش لباسش را نشسته بود دست به این جنایت زده است.

در حال حاضرجیمز ریکی به صورت موقت در زندان است تا اولین جلسه دادگاه او برگزار شود.