به گزارش پارس نیوز، مدیر دفتر منابع طبیعی آذربایجان غربی در بازدید خبرنگاران از پروژه های این ستاد گفت: منطقه جبل کندی یکی از سایت های ما در احیای دریاچه ارومیه است. نتیجه کارهای ما در این بخش در قالب افزودن آب ورودی دریاچه نبوده و وظیفه نداشته ایم و تنها وظیفه ما در حوزه تثبیت ریزگرد بوده است.

میرصمد سیدموسوی افزود: در سایتهای مختلف، پروژه های بیولوژیکی و بیومکانیکی انجام شده است و به جرأت می توانیم بگوییم که ریزگردها را تثبیت کرده ایم. پای بوته های قره داغ که سال ۹۴ کشت شده، به سادگی می توان دید هر بوته تگاهی تا چند تن، گرد و غبار را تثبیت کرده است.

وی یادآور شد: یک پروژه دیگر ما احداث بارشکن غیرزنده به طول ۱۲۰ کیلومتر بوده است که برای احداث این بادشکن از چوب خشک شده درخت گز استفاده کردیم و جایی که درختان گز داشت، همان ها را هرس و استفاده کردیم.