به گزارش پارس نیوز، 

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همه ما مسئولان باید بدانیم که پایه های میز و صندلی هایمان بر دوش مردمی است که پس از تحمل رنج ها، بی عدالتی ها و محرومیت های طولانی امید به گشایش و عدالت بسته اند.

وی کوتاهی در خدمت را خیانت به رای مردم و کم فروشی در انجام وظایف دانست و افزود: حوصله تاریخی جامعه ایران ظرفیتی دارد، پرداختن به بروکراسی های بی ثمر، رانت خواهی، رانت سازی و دعواهای جناحی صبر مردم را لبریز می کند.

هاشمی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی گفت: اظهار نظرهای تنش زا و سناریوسازی های غیرواقعی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی ضربه ای برای متزلزل کردن باقی مانده اعتماد عمومی در جامعه تلقی می شود.

رئیس شورای شهر تهران از همه مسئولان و مردم خواست تا عاملی برای بهبود شرایط و روند اصلاحی باشند.