به گزارش پارس نیوز، 

مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه باید با اقداماتی از کمبود دارویی و فشار ناشی از این مشکل به مردم جلوگیری کرد، اظهار داشت: به طور حتم از نظر ارزی به شرط مدیریت درست هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: البته در انتقال و جابه‌جایی ارز، آمریکا برخی اقدامات شیطنت‌آمیز را انجام می‌دهدبنابراین برای این مسئله هم باید تدابیر موثری را در نظر گرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت:بانک مرکزی و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان از جمله وزارت صنعت در تخصیص ارز کافی باید نهایت همکاری را داشته باشند.

وی افزود: د. رحال حاضر مهم‌ترین مشکل این است که تولیدکنندگان دارویی با وجود انجام وظایف خود در این حوزه نزدیک به دو سال است که مطالبات خود را دریافت نکردند، از این رو بخشی از مشکلات حوزه دارو به دلیل قصور درپرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مشکل پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی باید به نوعی حل شود، تصریح کرد: واقعیت این است که تولید کنندگان دارویی به دلیل نبود نقدینگی دچار مشکل شده و به دلیل عدم پرداخت مطالبات در تولید و تامین داروی مورد نیاز با برخی موانع مواجه شده‌اند.

وی تاکید کرد: مصرف اعتبارات و منابع در حوزه سلامت افزایش پیدا کرده است؛ یعنی براساس اعتبارات، هزینه‌ها صورت نگرفته و درحال حاضر اعتبارات کافی برای پرداخت مطالبات وجود ندارد.