به گزارش پارس نیوز، با افزایش بیش از حد قیمت مسکن، رهن و اجاره هم افزایش یافته است و مستاجران شرایط دشواری را در جامعه تجربه می کنند. اکنون که در فصل تابستان هستیم افزایش روزانه قیمت کاملا قابل لمس است و بسیاری از مستاجران به معنای واقعی کلمه توان پرداخت اجاره های گزاف را ندارند.