به گزارش پارس نیوز، 

شنیده‌هاحاکیست، با رفتن سردار منتظر المهدی به ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار نوریان رییس اطلاع رسانی و معاون اجتماعی ناجای کشور می‌شود.

گفتی است سردار نوریان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و معاونت تربیت و آموزش کل سپاه را در کارنامه خود دارد.