به گزارش پارس نیوز، 

پسر نوجوان سوار بر موتور و تفنگ پلاستیکی از زنان آبادانی زورگیری می کرد.

 چندی قبل ماموران پلیس Police آبادان درجریان زورگیری های مسلحانه جوان موتور سوار با تفنگ کلت کمری درمنطقه ذوالفقاری قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای دستگیری عامل این سرقت Stealing ها وارد عمل شدند.

ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی آبادان در گام نخست تحقیقات پی بردند که زورگیر مسلح در همه سرقت ها چهره اش پوشانده تا ردی از خود به جای نگذارد.

کارآگاهان در این مرحله با اقدامات فنی و پلیسی و با بررسی مسیر فرار Escape دزد The Thief موتور سوار موفق به شناسایی چهره وی شدند.

همین کافی بود تا ماموران در عملیاتی غافلگیرانه این سارق 17 ساله را در منطقه ذوالفقاری دستگیر کنند و در بازرسی از مخفیگاه وی یک کلت پلاستیکی به دست آمد.

پسر نوجوان که راهی جز اعتراف نداشت گفت: سوار بر موتور در خیابان ها پرسه زنی می کردم و زمانیکه یک زن شیک پوش می دیدم به سمتش می رفتم و با تهدید تفنگ پلاستیکی و در حالیکه صورتم را بسته بودم آنها را می ترساندم و زنان که با دیدن من شوکه شده می شدند از ترس جانشان وسایل با ارزش را در اختیارم می گذاشتند.

بنا به این گزارش، متهم پس از اعتراف به سرقت هایش به دستور قاضی Judge پرونده به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد.