به گزارش پارس نیوز، 

در طوفان دیروز صاعقه ای با برج میلاد برخورد کرد که در این ویدئو مشاهده می کنید.