به گزارش پارس نیوز، 

امیر رحیمی روز پنجشنبه در نشست خبری از جمع آوری متوسط 650 تن زباله در روز از سطح شهر کرمانشاه خبر داد.
وی با بیان اینکه صد درصد زباله ها به محل بازیافت منتقل می شود، ادامه داد: از این میزان نزدیک به 20 درصد قابل پردازش و بازیافت نیست و به ناچار در محل تخیله زباله شهر که در منطقه سراب قنبر است، دفن می شوند.
رحیمی با بیان اینکه برای 20 درصد زباله غیربازیافت در حال رایزنی با کارخانه سیمان سامان هستیم، افزود: این کارخانه اعلام آمادگی کرده است که در صورت رقم تقریبی 80 میلیارد ریال از این نخاله به عنوان سوخت استفاده کند.
وی ادامه داد: برای این منظور دوگانه سوز کردن سیستم در کارخانه سامان ضرورت دارد که در این زمینه نیاز به تامین اعتبار هستیم.
وی اظهار داشت: محقق شدن این هدف در گرو حمایت مسئولان استانی است که اگر این اقدام عملی شود به عنوان نخستین شهری که دفن زباله آن حذف می شود معرفی خواهیم شد.

** 40 هزار تن کود دپوشده در کرمانشاه
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: جمع آوری زباله به چند شکل انجام می شود که جمع آوری زباله از طریق مردم در محلات قدیم و برخی از محلات جدید از طریق پیماکار نمونه ای از آن است.
رحیمی ادامه داد: 80 درصد جمع آوری زباله از سطح شهر از طریق همکاری شهرداری با شرکت نوین که وابسته به شهرداری است صورت می گیرد که در این بین نزدیک به 150 نفر با 42 دستگاه خودرو مشغول به فعالیت هستند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که برای جمع آوری مناسب زباله به 200 دستگاه کامیون نیاز است.

**از کارافتادگی 6 خودروی حمل زباله
وی با بیان اینکه ریخته شدن زباله در اطراف مخازن موجب به هم ریختگی و آشفته بازار می شود به برنامه های کنترلی شهرداری در این زمینه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه از 42 دستگاه سنگین جمع آوری زباله تنها 36 دستگاه کار می کند و مابقی فرسوده است، اظهار داشت: خودروی زباله با بیش از 10 سال عمر دیگر کارایی ندارد.
رحیمی با تاکید براینکه برای جلوگیری از به هم ریختگی و آشفته بازار در اطراف مخازن به همکاری مردم نیازمندیم، گفت: به منظور حذف مخازن زباله، به صورت پایلوت در منطقه هفت شهرداری که جمع آوری زباله به بخش خصوصی واگذار شده مخازن زباله جمع می شوند.
رحیمی با تاکید براینکه هزینه زباله شهر کرمانشاه در مقایسه با استان های همجوار گرانتر تمام می شود، از وجود چهار هزار و 500 مخزن جمع آوری زباله در سطح شهر خبر داد و خواهان برخورد با معضل زباله گردی و جمع آوری آنان شد.

**رفع نقص 100 گره دفع آب های سطحی
وی در زمینه اقدام های شهرداری در بخش جمع آوری و دفع آب های سطحی اظهار داشت: برای نخستین بار مطالعه دفع آب های سطحی از سه سال و نیم گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکه مطالعه دو سوم شهر آماده شده ادامه داد: اقدام های زیرساختی زمانبر است و در گذشته اقدام های بدون نتیجه و یا به همراه موازی کاری بوده است و گاه تنگناهای مالی شهرداری و مسایل حادتر موجب جداشدن مسایل زیرساختی شده است.
رحیمی یادآور شد، با این وجود در سال گذشته بالغ بر 100 گره در زمینه دفع آب های سطحی شهر کرمانشاه رفع نقص شده است.
شهر کرمانشاه حدود یک میلیون نفر از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
شهرداری کرمانشاه به هشت منطقه شهری تقسیم شده است.
7460/8066