به گزارش پارس نیوز، 
 حکم محمدعلی افشانی، تنها یک روز بعد از رای شورای شهر تهران، به امضای وزیر کشور رسید تا او رسما کار خود را به عنوان شهردار آغاز کند.
این اتفاق به معنای پایان کار مکارم به عنوان سرپرست در شهرداری تهران است و باید دید که آیا افشانی، مکارم را در سمت معاونت مالی شهرداری ابقا خواهد کرد یا خیر.
حکم افشانی در حالی یک روزه صادر شد که حکم نجفی برای شهرداری پایتخت روزها در انتظار امضای رحمانی فضلی بود.
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران نیز در توئیتر خود این خبر را تایید کرده است.
افشانی رسما شهردار تهران شد/ پایان کار مکارم در شهرداری پایتخت