به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس گزارش جامع عملکرد دیوان عدالت اداری در سال 1396 برای اولین بار در این سال پس از 10 سال تعداد پرونده‌های مختومه دیوان نسبت به پرونده‌های وارده افزایش داشته است.

براساس این گزارش پس از آنکه در سال 1387 در برابر 69 هزار و 135پرونده وارده، تعداد  91 هزار و 562 پرونده مختومه شد، در سال 1396 تعداد پرونده‌های مختومه به 213 هزار و نوزده پرونده بالغ شد. در همین سال تعداد پرونده‌های وارده 199 هزار و 153 مورد بوده است.

گفتنی است در دوره جدید ریاست دیوان عدالت اداری، یکی از اولویت‌های مورد توجه، کاستن از تعداد پرونده‌های باقی مانده از سال‌های قبل بوده است که سبقت گرفتن پرونده‌های مختومه بر پرونده‌های وارده در سال گذشته در راستای پرداختن به این اولویت حائز توجه است.