به گزارش پارس نیوز، 

مجتبی میهن پرست اظهار کرد: این سامانه بارشی امروز از وضعیت بارشی مطلوبی برخوردار است اما از فردا به تدریج از قدرت ریزشی آن کاسته می شود.
وی افزود: امروز و فردا هوای استان به علت فعالیت این سامانه خنک است اما از روز چهارشنبه دمای هوا نسبت به امروز سه درجه افزایش می یابد.
میهن پرست با بیان اینکه استان ایلام قبل از ورود سامانه اخیر دچار خشکسالی بوده، یادآور شد: اما با ورود سامانه بارش زا میزان 1354.5 میلیمتر بارندگی تجمعی در 23 ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان ثبت شد که میانگین حسابی این بارش ها 58.9 میلی متر بوده است.
وی افزود: حاصل این مقدار بارش در سطح استان حدود 114 میلیارد و 824 میلیون و 340 هزارمتر مکعب آب بود که این میزان آب باعث طغیان رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها و سرریزشدن سد ایلام شد.
به گزارش ایرنا، از ابتدای سال زراعی 96 - 97 شهرستان ایلام 491 میلیمتر بارش باران داشته و در این مدت بیشترین بارش نزولات جوی متعلق به شهرستان ایوان با میزان 567 میلیمتر و کمترین بارندگی هم مربوط به شهرستان مهران با 126 میلیمتر بوده است.
7172/6119