به گزارش پارس نیوز، 

اصغر حصیری رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیأت‌ امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: پایان فروردین ماه مهلت نهایی دریافت گواهی سوء پیشینه از مراجع قضایی به این ستاد است.

وی ادامه داد: منتخبان مرحله اول انتخابات که تاکنون موفق به ارسال این مدارک نشده‌اند تا فرصت باقی‌مانده باید این مدارک را تهیه کرده و به آدرس تهران خیابان سپهبد قرنی، ساختمان مرکزی وزارت آموزش‌ و پرورش (ساختمان شهید رجایی)، طبقه چهارم، دفتر وزارتی، اتاق 3 ارسال کنند.