به گزارش پارس نیوز، 

 هادی هاشمیان استان گلستان را از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس عنوان کرد و افزود: سال گذشته بیش از 3200 رأی جایگزین حبس در این استان صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: در این راستا، یک قاضی گلستانی در تازه‌ترین رأی خود یک بهره بردار غیرمجاز از آب‌های سطحی را به جای زندان، به مراقب از عرصه‌های ملی و مشارکت در خاموش کردن آتش محکوم کرده است.

وی ادامه داد: قاضی این فرد را به استناد بند ه از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مجرم شناخت و به جای 45 روز حبس تعزیری به صد ساعت خدمات عمومی رایگان در زمینه جنگل‌داری و مرتع داری و مشارکت در اطفاء حریق محکوم کرد.

هاشمیان خاطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی و واحد اجرای احکام کیفری شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می‌کنند.