به گزارش پارس نیوز، 

سرگرد خسروی، سرپرست کلانتری ۱۵۲ خانی آباد در خصوص این عملیات تعقیب و گریز  گفت:« شب گذشته ؛گشت کلانتری در خیابان عبدل آباد مشاهده می کند یک نفر از ترک موتورسیکلتی پایین آمده و در خودروی پرایدی را باز و در حال سرقت  لوازم آن است.»

این مقام انتظامی در ادامه گفت:«  با مشاهده  پلیس سارق ترک موتورسیکلت همدستش پریده ومتواری شدند و علی رغم اخطار پلیس به حرکت خود ادامه دادند که درنهایت  ماموران با رعایت قانون  بکارگیری سلاح ،اقدام به تیراندازی به سوی آنان  کردند.»

سرگرد خسروی درادامه افزود:«یکی از تیر ها به پای ترک نشین موتورسیکلت برخورد کرده و متهم   بر زمین افتاد .با حضور ماموران مشخص شد سارق  تیر خورده ، دختری ۱۹ ساله است که خود را به ظاهر پسران درآورده بود.»

درادامه عملیات ،همدست او نیز بازداشت و به کلانتری متنقل شدند  تا تحقیقات پلیسی از آنان  انجام گیرد.